browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

รับเหมาต่อเติมบ้าน

งานนี้เป็นการรับเหมาก่อสร้างที่สมุทรปราการ โดยผู้จ้างอยากทำหลังคาไวนิลและปูกระเบื้อง แต่ผู้จ้างกังวลเรื่องพื้นรอบบ้านจะทรุดจากการรับน้ำหนัก และสอบถามว่าจำเป็นต้องลงเสาเข็มหรือไม่เพื่อความคงทนของพื้น

เมื่อช่างมาประเมินแล้วพบว่าไม่จำเป็นต้องลงเสาเพราะจะแพง เพียงแต่วางคานเหล็กตามแนวพื้นเป็นแผง และเมื่อทำหลังคาก็ให้วางเสาหลังคา บนคานเหล็กที่พื้น จะทำให้รับน้ำหนักได้มากและพื้นจะไม่ทรุดด้วย เพราะได้วางคานเหล็กทั้งหมดเพื่อรับน้ำหนักได้มากและเทคอนกรีต จากนั้นก็ปูกระเบื้อง

รับเหมาก่อสร้างชลบุรี1

พื้นที่ข้างบ้านที่ผู้จ้างต้องการปูกระเบื้องติดหลังคา

รับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา

ทำการขุดดินเพื่อวางคานฝังลงในดินตามแนวที่จะรับน้ำหนัก

รับเหมาก่อสร้างพัทยา

เทคอนกรีตบริเวณคานแล้วก็วางเหล็กเส้นทั้งผืนเพื่อให้รับน้ำหนักได้ดีและพื้นไม่ทรุด

ผู้รับเหมาชลุบรี

เริ่มเทคอนกรีต

รับเหมาก่อสร้างศรีราชา

เทคอนกรีตเสร็จแล้วโดยเว้นที่สำหรับระบบบำบัดน้ำในบ้าน (ก่อนปูกระเบื้องจะเทคอนกรีตเพื่อปรับระดับอีกครั้งหนึ่ง)

 

หลังจากทำหลังคาแล้วก็ปูกระเบื้อง

รับเหมาต่อเติมบ้านชลบุรี

ปูกระเบื้องเสร็จแล้ว 1

รับเหมาต่อเติมบ้านชลบุรี

ปูกระเบื้องเสร็จแล้ว

รับเหมาก่อสร้างชลบุรีผู้รับเหมาชลบุรี